Jump to navigation

Studiefrågor inför provet måndag d. 28 maj 2018

Till höger hittar du svar. Skriv rätt fråga:
  ¿____________________________________________________? Soy de Estocolmo.
  ¿____________________________________________________? Está en la costa.
  ¿____________________________________________________? Quince años.
  ¿____________________________________________________? Me gusta hacer deportes.
  ¿____________________________________________________? Voy a estudiar en el instituto.

¡Traduce översätt al sueco!

     Dicho y hecho.

¿Qué queréis?

ha sido divertido ver

MigdigsigErossersig  hittar man framför  reflexiva verb.

  Me lavo. Jag tvättar mig.

Nos maquillamos. Vi sminkar oss.

  Te pongo la ropa. Du klär dig (sätter på dig kläder).

Os penáis. Ni kammar Er.
  Se llama Marina. Hon kallar sig... Se acuestan. Dom lägger sig.
(Grundform: acostar (o→ue) )

För infinitiv (grundform) av reflexiva verb, klistra se på slutet: 
    lavarse  (att) tvättar sig            llamarse  (att) kalla (sig)

Reflexiva på spanska (men inte på svenskan): me ducho jag duschar • me levanto jag går upp

Översätt:   Me lavo.

  Te pongo la ropa.

Se llama Ana. Nos maquillamos.

  Os penáis.

Se acuestan. lavarse
  llamarse me ducho me levanto

Completa las frases con el verbo querer.
    Gör meningarna fullständiga genom att sätta in verbet querer i rätt form.

Madre: Bueno, Pablo, ¿qué _____________ comer?

Pablo: Yo ______________ un bocadillo de jamón.

Madre: Bueno, hijos, ¿qué _________________ comer?

Pablo: Yo (jag vill ha) _________________ un bocadillo de jamón.

               Y Sara (hon vill ha) _________________ un helado.

¡Contesta a las preguntas con frases completos! Obs! Översätt INTE. 
​     (Alla svar bör vara fullständiga meningar på spanska förutom där det står annat.)

¿Cómo vas al colegio? (Hur tar du dig till skolan?)

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

¿Qué vas a hacer el próximo día/ semana / fin de semana/ año?

Eres un superhéroe. ¿Cuáles son tus poderes (makt, engelska: power). Para qué los utilizas?

Skriv på spanska om:

 • en kille - vilken som helst, verklig eller ej (ålder, hur han bor, vad han vill bli, hobbies mm)
 • en tjej - vilken som helst. Hon ska vara killens motsats. 
 • en skola (¿Qué tal el colegio de Cordoba?)
 • släkten – din, kungens eller någon annans. Använd minst 5 släktord.
 • din resväg hem från skolan (vilka transportmedel?)
 • en resa som du har gjort (verklig eller påhit, inom Stockholm eller någon annanstans).
   (¿Qué has hecho durante las vacaciones pasado?)
 • Var har du gjort? Det handlar om var du har varit, vad du har ätit, vem du har pratat med, om du har jobbat med något. Det gör inget om du hitta på. Skriv gärna att du hänger med famosos (kändisar) och semestrar på otros planetas.
 • Obs! När det gäller alla de övanstående övningar, skilj på:
  "Juan está" (dagsform eller befintlighet) och "Juan es" (hurdant han är,  som person).

► Perfekt (dåtid): ¿Qué has hecho en...​
    ...la clase de español?       ...España?
    ...el fin de semana?       ...la semana pasada?
    ...el mes pasado?     ...el año pasado?

Nu-tid/tyckande: ¿Qué te gusta hacer y porque...
     ...con tus amigos / con tu familia?
     ...en un día típico / en tu tiempo libre / para tu cumpleaños?
     ...en las vacaciones / en la vida?

Regelbundna verb i presens: Skriv ner alla presens-former i den vanliga ordningen:
     (1 person, 2 pers, 3 pers singular följd av 1 pers, 2 pers, 3 pers pural).
     
hablar              valfritt annat -ar verb              comer               vivir

 

 


 

► Skriv "du är väckert idag" med endast 3 spanska ord:____________________________.
► Ger exempel på ett substantiv:                            Ett adjektiv:                            Ett verb:
► Säg nåt vettigt och övergripande om spanska verb:

¡Traduce las frases (Översätt fraserna)!  *= oregelbundna: dicho, escrito, hecho, visto

Dom har givit mycket pengar.

                  dar

Han har sagt för mycket.

    decir*

Du har skrivit det.

    escribir*

Har du och din bror varit i Mexiko?

    estar

Dom har gjort allt.

    hacer*

Vi har spelat fotboll.

    jugar(u→ue) 

Du har inte kunnit.

    poder (o→ue)

Hon har haft en svart katt.

    tener (e→ie)

Jag har sett teatern.

¡Mucha suerte!   ver*