Jump to navigation

Bestämd


  Engelskan har ett ord (the).


​exempel: the cat

  Spanskan har två ord (el, la).

exempel: el gato, la casa

  Svenskan lägger –en eller –et på slutet. 

exempel: katten, huset


Exempel:
1. Det finns un gato som åker vattenskidor. 
2. El gato heter Pumby.

http://www.auladeletras.net/blog/wp-content/uploads/2007/03/nostalgia-pumby6.gif


I första mening betyder un gato en katt,
inget sagt om vilken.


I andra meningen betyder el gato katten,
inte vilken som helst,
men just den som kallas
”Pumby”.

 

Lyssna till en förklaring

Maskulina och feminina

 • el chico,  el gato  ← använd el med maskulina ord (kill-ord) 
     killen, katten                    (nästan alla ord som slutar på
  -o är maskulina)
 • la chica, la bandera ← feminina ord (tjej-ord) slutar på -a
     tjejen, flaggan                     (nästan alla ord som slutar på -a är feminina)

Engelskans "the"


Regel:


Spanskans el och la motsvarar engelskans the.

Exempel: el gato "the cat"     la bicicleta "the bicycle"

 • Skilj på  la chica (tjejen)  och  una chica en tjej.
 • Skilj på  el chico  (killen) och  un chico en kille.
 • Exempel:  Hay (det finns) una chica (en tjej) vid busshållplatsen.
  Tjejen
  (la chica) heter Elena.

I uttrycket "Jag ska köpa glass" finns substantivet (grejen) glass — i sin o​bestämd form. Det vill säga, det handlar inte om någon bestämd glass-sort. Om man istället säger "Jag ska köpa glassen" handlar det om en viss bestämd glass. källa?

ental och flertal

pojke = chico
pojkar = chicos

       flicka = chica
flickor = chicas
   ö = isla
öar = islas

obestämd och bestämd

en pojke = un chico
pojken = el chico

       en flicka = una chica
flickan = la chica
   en ö = una isla
ön = la isla

obestämd och bestämd - plural

pojkar = chicos
pojkarna = los chicos

       flickor = chicas
flickorna = las chicas
   öar = islas
öarna = las islas

Använd  los och  las  när det är flera bestämda (personer/ grejer/ platser).

los chicos pojkarna/ los colores färgerna/ los viajes resorna

las chicas flickorna/ las calles gatorna/ los días dagarna

el gato  katten los gatos  katterna
la casa  huset  →  las casas  husen

Exempel (kända platser):

   Los Ángeles änglarna
   Las Islas Canarias Kanarieöarna
   Las Palmas palmträden
   Las Vegas ängarna


Más información (mer information):

espanol.se