Jump to navigation

estar

att befinna sig någonstans, att vara, att må

Person

est + oy = estoy jag befinner mig, är, mår.  Oregelbundet jag-form.
est + as = estás du befinner dig, är, mår
est + a = está han/hon befinner dig, är, mår

Flertal

est + amos = estamos vi befinner oss
est + áis = estáis ni befinner er
est + an = están dom befinner sig

Exempel

 • Madrid está en el centro de España.
 • ¿Cómo estás? Hur mår du?

Fler

Estoy bien, feliz, triste, tranquilo, nervioso, contento, enfadado, enojado, ocupado, listo, borracho, concentrado, aburrido, cansado, resfriado, deprimido, preocupado, retrasado, enamorado, embarazada

Öva

Más información

 • cuarto de estar vardagsrum
 • esta (utan accenttecknet) den, denna
 • esta mañana i morse
 • la estación årstid, station
 • la estación de autobuses busstation
 • la estación (de) ferrocarril /...de tren järnvägsstation  (fe är den kemiska symbolen för järn)
  ferro (järn) + carril räls = ferrocarril järnväg
 • el estatus civil civilstånd • soltero/-a (single, ensamstående) eller casado/-a gift
 • el estado de las cosas behållande av nuvarande läge (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue.: status quo)
 • el estado de salud medicinsk status "status av hälsa" • salud hälsa • Salud! Skål!
 • estatus status/ social ställning (status-givande: tilltalande personlighet/utseende, kompetens/utbildning/yrke, grejer/rikedom)
  "status" på svenska kan också betyda Facebook-inlägg
 • el estado staten  (förvirrande: "El presidente de España" är landets statsminister)
 • la estatua statyn

espanol.se