Jump to navigation

Futurum

framtiden

Tala om framtiden!

Framtiden - exempel 

Jag ska (kommer att)  äta.
Jag ska ta
(ett glas)  juice.
Vad ska du göra i morgon?
Han/hon ska gå på bio.
Dom ska bo i Madrid.

Framtiden 

      voy jag går + a  = voy a = jag ska
    = jag kommer att
    = I am going to

Exempel

Några meningar om framtiden:

Voy a comer. Jag ska äta (kommer att äta).
Voy a tomar un zumo. Jag ska ta (ett glas) juice.
¿Qué vas a hacer mañana? Vad ska du göra i morgon?
Va a ir al cine. Han/hon ska gå på bio.
Van a vivir en Madrid. Dom ska bo i Madrid.

Hur gör man? Steg för steg instruktioner

1   Välj en av formerna nedan (exempel: voy a)
2   Välj vilket som helst verb i grundform (exempel: estudiar)
3   Sätt ihop 1+2 till en mening: (exempel: Voy a estudiar.)
4   Man kan lägga till mer: (Voy a estudiar en el instituto gymnasiet.)
5   ir böjs (voy, vas...). Det andra verbet ↑  är i sin grundform.
 
    

voy
vas
va

vamos
vais 
van

jag går/åker
du går/åker
han/hon/den/det går/åker

vi går/åker
ni går/åker
dom går/åker

voy a
vas a
va a

vamos a
vais a
van a

jag ska / kommer att
du ska
han/hon/den/det  ska

vi ska
ni ska
dom ska

Obs!

 • voy, vas, va... betyder ”att gå” eller ”att åka”.
 • Men voy, vas, va... används också för att tala om vad man ska göra i framtiden.
 • Då sätter man det lilla ordet a efter voy, vas, va... → voy a, vas a, va a...
 • Skilj på voy (jag går/ förflyttar mig) och voy a (jag ska/ kommer att (i framtiden))

Öva

  framtid - 4 personer   framtid - 4 personer - slump   framtid - 4 personer   Framtiden  

  presens o futurum - 4 personer fylla i  

Samtala om den närmaste framtiden

Pratar med några kompisar om vad ni ska göra imorgon. Förslag på repliker:

Voy a ir en bici.
Voy a jugar al fútbol.
Voy a jugar con mi gato.
Voy a ir al cine.
Voy a comer un bocadillo.
Voy a tomar un zumo de naranja.
Voy a estudiar español (porque tengo una prueba de español).
Voy a hablar español.

Obs! Skilj på

voy al cine  Jag går på bio. (Inget verb i grundform.)
voy a ir al cine  Jag ska gå på bio. (Här finns ett verb i grundform.)

Skilj på

voy en avíon Jag åker flygplan. (Inget verb i grundform.) 
voy a ir en avíon Jag ska åka flygplan. (Här finns ett verb i grundform.)

Översätt

 1. Juana va a estudiar.
 2. ¿Rafael y Rosa van a ir al centro?
 3. Vamos a ir a Gotemburgo.
 4. ¿Vas a hacer compras por internet?
 5. Ellos van a visitar su abuelo.
 6. ¿Van a jugar fútbol con sus amigos?
 7. Va a trabajar.

Översätt

 1. Jag ska äta.
 2. Ska du äta?
 3. Ska han äta?
 4. Också de ska äta.
 5. Jag ska åker till Solkusten.
 6. Han ska bo till Barcelona.
 7. De ska plugga i Madrid.

Más información

· Hjälpverbet ir används när man pratar om framtiden och  ir  är oregelbundet.
· ir  (att gå, att förflytta sig) + a + verb i grundform framtid:
   voy  (jag går) + a = voy a  (jag ska / jag kommer att = I am going to)
   vas  (jag går) + a = vas a  (du ska / du kommer att = you are going to)
        ...och så vidare
· Det finns inga oregelbundna böjningar av huvudverbet när det gäller framtidsformen.

   1. huvudverb och 2. hjälpverb:
  1. ("ska" är hjälpverbet→) Nästa år ska jag på gymnasiet i sta´n. (←"gå" som huvudverb)
  2. ("ska" är hjälpverbet→)  Ska jag ? (←"gå" som huvudverb)
   
  1a. Grundform: att gå (att förflytta sig). Du tänker inte på tid, bara på vad du gör.
      T ex: Det är kul att till skolan. Vi satsar på att dit varje dag.
  1bNutid (presens): går Exempel: Jag går till snabbköpet. Vi går vart vi vill.
 
2.  Framtid (futurum): Jag ska köpa en mobil. De ska gör allt de kan (för att få den att fungera).
    (↑"ska" som hjälpverb. "köpa" är huvudverbet.)

  Gramática  

espanol.se