Jump to navigation

ir

att gå, att åka

voy   jag går/åker
vas   du går/åker
va  han/hon/den/det går/åker

vamos  vi går/åker
vais       ni går/åker 
van       dom går/åker

Using the verb IR (to go) in Spanish

Öva

   Fyll i alla former:

jag går ___________

du går ___________

han/hon går ___________

 

vi går ___________

ni går  ___________

de går___________


Más información

Vamos a la playa (una canción)

  • Grundformen: ir
    Är oregelbundet. Grundformen ser väldigt annorlunda ut jämfört med presens.

espanol.se