Jump to navigation

jugar (u→ue)

att spela (sport)
 

j + ue + g + o = juego jag spelar
j + ue + g + as = juegas du spelar
j + ue + g + a = juega han/hon spelar
j +  u + g + amos = jugamos vi spelar
j u + g + áis = jugéis ni spelar
j + ue + g + en = juegan dom spelar

 

Obs! Juego al fútbol men toco al piano.

 • Spanska har 2 verb för att spela.
 • Spelar man boll, säger man jugar.
 • Spelar man instrument säger man tocar:
  - Toco la guitarra. ¿y tú? ¿Tocas la batería trummor?
 • tocar (att spela instrument) är ett regelbundet –ar verb

Más información

 • Besläktade ord
  • el jugador/ la jugadora spelare
  • el (video)juego (dator)spel