Jump to navigation

perfekt

Hur berättar man vad som har hänt?

1. Hjälpverbet

singular →     he jag har has du har ha han har, hon har ← singular
plural → hemos vi har habéis ni har han de har ← singular

2. Huvudverbet tar ändelsen -ado -ar - verb, på andra -ido:

hablado pratat  hablar att prata
comido ätit  comer att äta
vivido bott    vivir att bo

1+2 (hjälpverbet plus huvudverbet)

· He hablado con él  Jag har pratat med honom
· Has comido  Du har ätit
· María ha vivido  Maria har bott
· María y yo hemos hablado  Maria och jag - vi - har pratat
· María y tú habéis comido  Maria och du - ni - har ätit
· Han vivido  De har bott

och nu

Vi arbetar med “då” och "nu". Det är viktigt att kunna skilja på:
←dåtid nutid
Exempel:

he hablado = jag har pratat

 • första verbet står i "jag" formen: he
 • andra verbet står i "då-tids" formen: hablado
 • För att prata i då-tid, använder man både ett hjälpverb
  (i detta fall i jag formen:
  he) och ett huvudverb, här:
  hablar med dåtidsändelsen –ado
Exempel:
 

hablo
står i nutid
har en "jag" ändelse

has comido = du har ätit

 • första verbet står i "du" formen: has
 • Andra verbet står i "dåtids" formen: comido
 • För att prata i då-tid, använder man både ett hjälpverb
  (i detta fall i du-formen:
  has) och ett huvudverb, här:
  comer med dåtidsändelsen –ido
 

comes
står i nutid
har en "du" ändelse

 

ha vivido = han/hon har bott (någonstans)

 • För då-tid, använder man både ett hjälpverb
  (i detta fall i han/hon formen:
  ha)
  tillsammans med ett huvudverb:

  vivir med dåtidsändelsen –ido
 

vivimos
står i nutid
har en "vi" ändelse

 

Öva!

Fyll i verben med -ado eller -ido ändelser (beroende på om det är en -ar, -er eller -ir verb):

 1. He _____________________ (comprar att köpa) una camiseta t-shirt.
 2. ¿Has _____________________ (estar att vara någonstans) en Madrid?
 3. ¿Ha _____________________ (entrenar att träna) mucho?
 4. Han _____________________ (dormir att sova) mucho.
 5. Hemos _____________________ (hablar) español.
 6. Han _____________________ (jugar att spela) juegos de ordenador.
 7. Han _____________________ (comer att äta) tacos.
 8. Han _____________________ (vivir att bo) en Áfrika.

Perfekt används för händelser som ligger bakom oss.

Fråga en klasskamrat om din solbränna, säger du väl inte
   He estado en Costa del So Jag har varit vid Solkusten
      om du bara varit ute på gräsmattan hemma hos dig?

Det finns olika tidsformer. En kallas perfekt.
    Den är ett tempus som beskriver dåtid.

   (Andra tempus beskriver nutid, framtid m fl)
   I spanskan används perfekt då vi på svenska pratar om dåtid
   och säger ”har”.  (Exempel: Jag har sagt det tusen gånger).

Perfekt bildas genom att man böjer ”att ha”
   enligt de olika personerna.
   Därefter måste vi även böja det aktuella verbet.
   Regelbundna
–ar -verb får ändelsen –ado och
   regelbundna
–er och ir -verb får ändelsen –ido.

¡OJO! Förväxla inte med tener som är det vanliga ”har- verbet”.
Detta verb används endast vid prefektbildning.

 he
 has
 ha

 hemos
 habéis
 han


   +


 

 
h
ablado (från hablar)
comido (från comer)
v
ivido (från vivir)
eller en oregelbunden*

 

 

Öva: 1

 

 

 

* Det finns oregelbundna -er och -ir perfektformer, till exempel:
   hecho hacer    dicho decir        vistover        escritoescribir

Det kravs 2 verb för att göra 1 perfekt!

  · Perfektformen innehåller både hjälpverbet "har" och ett huvudverb.

Hjälpverbet böjs (ändras) Huvudverbet tar ändelsen:

  he  jag har                                      
  has  du har  
  ha  han, hon, Ni har

  hemos vi har
  habéis ni har  
  han de, Ni har
-ado -ar- verb.:
    hablado pratat (från hablar)
 
-ido på övriga verb:
    comido ätit (från comer)
    vivido bott (från  vivir )

· Hjälpverbet + huvudverbet = Perfekt 
   2 verb krävs för att göra ett perfekt. Exempel:

   he jag har
hablado prata
( från hablar att prata)
   has du har
comido ätit
(comer att äta)
   ha han har
estado varit
(estar att vara/ befinna sig) Öva 1  2
   han dom har
vivido bott
(vivir att bo) Öva

 
· Obs! Det är enbart hjälpverbet som böjs efter person.

Exempel

He hablado con él.  Jag har pratat med honom.

Has salidoDu har gått ut.
Ha estado delicioso.  Den (maten) har varit utsökt.

María y yo hemos salido María och jag - vi - har gått ut.
María y tú habéis salido María och du - ni - har gått ut.
Han salido De har gått ut.

Öva

Skriv vad som hände (dåtid).
Obs! 
Använd he, has, ha, hemos, habéis, han.
Inte tengo, tienes, tiene, tenemos, tienen.
 
Exempel:
Frågan lyder:
(Jag har)
_____ ___________ (ätit)

Svaret = He comido. (Jag har ätit).

Hur kom jag fram till svaret?

 

Jag gjorde så här:

1. He (jag har)
2. comido (från comer, att äta)
1+2 =
He comido. (jag har ätit)

 

(Jag har) ______  _____________ (pratar) con mi abuelo morfar/farfar.

(Jag har) ______  _____________ (befinner mig) en el colegio.

¿(Har du) ______  _____________ (säger) lo que siento känner?

Elena (hon har) ______  ________________ (talar) con su madre.

(Han har) ______  _______________ (gjort) sus tareas uppgifter.

(Vi har) ______  ____________________ (äter) tacos.

Mi amiga y yo (vi har) ______  ___________ (köper) helado glass.

(Vi har) ______  _____________ (vinner) el partido de futból.

(Ni har) ______  ___________________ (viajar = att resa) a Barcelona.

¿ (Dom har) ______  ___________________ (bott) en España?

Mis padres (dom har)_______  _____________ (äter).

Oregelbundna

Många verb är oregelbundna i presens (nutid), i synnerhet i jagform.
Men bara ett fåtal är oregelbundna i dåtid (perfekt).

abierto öppnat abrir
dicho  sagt decir
escrito skrivit escribir
hecho gjort hacer
muerto dödat morir
puesto ställt poner
visto sett ver
vuelto återvänt volver

Ett talesätt: dicho y hecho

sagt och gjort

¿Qué has hecho en las vacaciones?   med fler frågor

okänd källa, c 2007

¿Quién  ha …

 1.  …jugado (jugar att spela) juegos de ordenador?
 2.  …chateado (chatear att chatta) por internet?
 3.  …ido (ir att gå, åka) al cine?
 4.  …dormido (dormir att sova) mucho?
 5.  …leído (leer att läsa) dos libros?
 6.  …leído algo något  en inglés?
 7.  …hablado español?
 8.  …estado en el extranjero?
 9.  …comprado (comprar att köpa) algo nuevo?
 10.  …estudiado gramática?
 11.  …viajado (viajar att resa) en tren?
 12.  …visitado a sus abuelos?

Översätt → källa

 1. Hola, ¿dónde has estado?
 2. He estado en Barcelona. ¿Y tú? Has viajado (viajar att resa) a Barcelona alguna vez (nån gång)?
 3. Sí, he viajado a Barcelona dos veces.
 4. ¿Has visto a mis amigos hoy?
 5. Sí, he visto a tus amigos. He hablado con Pablo en el almuerzo y Elisa ha ido a mi casa esta mañana. 
 6. ¿Elisa ha ido en bicicleta a la escula hoy? 
 7. No, Elisa ha caminado (caminar att gå) a la escuela hoy. 
 8. ¿Habéis tenido clases de español esta semana? 
 9. No, no hemos tenido clases de español porque la profesora ha estado enferma toda la semana.

Kom ihåg att  -ado är perfektändelsen för -är verb och
-ido är perfektändelsen för -er och -ir verb, med vissa undantag

 • Han har berättat (sagt) sanningen.
 • Han har öppnat (abrir att öppna) en butik (tienda).
 • Jag har arbetat hela sommaren (verano).
 • Jag har sett dig.
 • Jag har skrivit.
 • Vi har varit på landet (el campo).
 • Vi har badat (nadar att bada).
 • Jag har köpt sommarkläder (ropa de verano).
 • Jag har gjort en massa saker (cosas) med mina vänner.
 • Vi har gått på bio (el cine).
 • Hon har läst en ny bok.
 • Jag har varit två veckor på Mallorca.
 • Vi har solat (tomar el sol) och badat.
 • Vi har pratat mycket spanska.
 • Har du återvänt (volver (o→ue) att återvända) hem?
 • Var har jag lagt (poner att ställa/ sitta/ lägga) mina glasögon (gafas).

Traduce Översätt!

 1. Ayer he hablado con mi madre por teléfono.
 2. Creen que han llegado a las Indias.
 3. Qué me has dicho?
 4. Se lo ha comido todo!
 5. Me llamo Maria pero me llaman Mía.
 6. Hemos vivido en España más de 5 años.
 7. Has terminado tu tarea?
 8. Has probado la carne? ¡Esta deliciosa!
 9. Habéis sido egoistas con ella.
 10. Dígame su número telefónico por favor!

Completa la table con los siguientes verbos y en los tiempos correspondientes:

ayer hoy
 
  ser estar ser estar  
yo he sido   soy    
         
él, ella          
nosotros          
vosotros          
ellos, ellas          

Öva perfekt

Más información

På spanska skapar vi perfektformen med verbet haber (att ha gjort nåt).
 
Verbet haber: (jag)
(du)
(han, hon)
he
has
ha
  (vi)
(ni)
(dom)
hemos
habéis
han


Exempel:
Jag har "gjort" en selfie med min kopis. /
He hecho un selfie con mi amigo.
Har du ätit? / ¿Has comiendo?
Hon har dansat / Ha bailado.
 

För att prata i dåtid, använder man både hjälpverbet  haber och ett huvudverb.

Du ska kunna: använda ovanstående formerna på verbet haber
  omvandla ”följverbet” rätt:
         -ado -ar- verb:  hablado pratat (från hablar)
 
         -ido på övriga verb: comido ätit (från comer)
  vivido bott (från  vivir )
de oregelbundna formerna

Más información:
            "ha" uppträder i två olika roller: 1. huvudverb och 2. hjälpverb:
  1. ("vill" är hjälpverbet→) Jag vill ha en smartphone. (←"ha" som huvudverb)
  2. ("har" som hjälpverb→) Har han gått? (←"gått" är huvudverbet)
   
  1a. Grundform: att ha (att äga nåt). Du tänker inte på tid, bara på ägarförhållandet.
      T ex: Det är kul att ha en häftig mobil. Vi satsar på att ha koll på allt innan provet.
  1bNutid (presens): har Exempel: Jag har en ny mobil. Vi har stenkoll.
 
2. Dåtid (perfekt) Jag har haft en mobil. De har haft stenkoll (men har glömt bort en del).
    (↑"har" som hjälpverb. "Haft" är huvudverbet.)

espanol.se