Jump to navigation

querer (e→ie)

att vilja ha, att älska

Använd querer för att uttrycka önskningar 6'

Person

quier + o = quiero jag vill, jag älskar
quier + es = quieres du vill, älskar
quier + e = quiere han/hon/den/det vill, älskar

Flertal

quer + emos = queremos vi vill, älskar
quer + éis = queréis ni vill, älskar
quier + en = quieren dom vill, älskar

Exempel

te quiero  jag älskar dig (egentligen: dig jag älskar)

quiero un helado   jag vill ha en glass

queremos un helado vi vill ha en glass

File:Speaker Icon.svgquiero hablar,  quiero comer,  quiero dormir

quiero ser médico/médica jag vill bli läkare

quiero ir al baño badrum, toa • a la bodega snabbköp a la casa al cine al colegio a la oficina kontor a la piscina (sim)bassäng a la tienda butik al trabajo till jobbet

Öva

verbet querer (e→ie) (jag, du, han/hon, vi, ni, dom):  2   3

Más información

 •  querer är ett  er verb med samma ändelser som comer:
    como jag äter  comes du äter  come han äter
  quiero quieres quiere
 •  querer är ett verb där inte bara ändelsen ändras, men också stammen, från (e→ie)
 • Flera verb med stamändringar:  (e→ie)  (o→ue)  (u→ue)
 • Besläktade ord:
  • querido/querida älskad, kära
  • "Querido José"/"Querida María" (i brev: käre José, kära María) 
  •  amar att älska (ändelser som hablar )

Quiero, Quiero

espanol.se