Jump to navigation

Namn ______________

Reflexiv

 • en handling som påverkar den/ det som utför den (Exempel: att "duscha sig")
 • i grundformen slutar spanska reflexiva med bokstäverna -se
  (Det är helt enkelt ordet “sig” som man lägger till. Tar man bort det, blir det ett helt vanligt verb.)
 • Exempel:
  Reflexiva ↓ handlingar som påverkar utföraren:
  • lavarse att tvätta sig
  • levantarse att stiga upp
  • llamarse att kalla sig, att heta

Jämför

Vanligt verb (nån gör nåt)↓

 

Reflexiva (nån gör nåt med sig själv)↓

lavar att tvätta (till exempel kläder)

← jämför

lavarse att tvätta sig

levantar att lyfta, resa (upp), bygga, stiga upp

← jämför

levantarse att stiga upp

llamar att ringa

​← jämför

llamarse att kalla sig, att heta

Vissa verb har reflexiva former

Ana lava.←Jämför→Ana se lava.
Skillnaden:
· Ana lava (la ropa).  Ana tvättar någon annan/något annat (i detta fallet kläderna).

· Ana se lava (antes de comer). Ana tvättar sig själv  (innan hon äter).

· Mapaches tvättbjörnar  lavan (sus alimentos). ...tvättar (sin mat).

· Gatos se lavan.  Katter tvättar sig sjävla.

 • Så här böjs verbet lavarse (i nutid):
lavar att tvätta
lavarse att tvätta sig
lavo (yo jag) me lavo jag tvättar mig
lavas (tú du) te lavas
lava (él han) se lava han tvättar sig
      (ella hon) se lava
      (usted) se lava
lavamos (nosotros vi) nos lavamos
      (nosotras vi) nos lavamos
laváis (vosotros ni) os laváis
      (vosotras ni) os laváis
lavan (ellos de) se lavan
      (ellas de) se lavan
      (ustedes) se lavan
 • Puedes (poder att kunna verte (ver att se)? Kan du se dig själv (kanske i speglen)?
 • La historia se repite. Historien upprepar sig själv. [Men det kostar mer för varje gång :-) ]
 • Narciso se adora han älskar/dyrkar. = Narkissos älskar sig själv.
 • Nos respectamos (respectar att visa aktning för) = Vi respekterar oss själva.
 • No podemos (poder att kunna vernos (ver att se) = Vi kan inte se oss själva.

Fler reflexiva

 • acostarse (o→ue) lägga sig
 • afeitarse raka sig
 • bañarse bada
 • casarse gifta sig
 • despertarse (i→ie) vakna  (Todavía än no se ha despertado. ¡Despiértate! (Vakna!))
 • dolerse att ha ont (Me duele la cabeza mitt huvud gör ont..) (No duele nada det gör inte ont.)
 • dormirse (o→ue) somna (jämför: dormir, sova) (El niño se duerme en seguida genast. ¡Duérmete mi niño!)
 • ducharse duscha (Ya me he duchado. (''Jag har redan duschat"))
 • levantarse stiga upp
 • llamarse heta, kallas
 • maquillarse sminka sig
 • peinarse kamma sig
 • ponerse ta på sig
 • quedarse stanna (¡Quédate! (Tyst!))
 • tratarse handlar om (No se trata de eso. (Det handlar inte om det.)

Reflexiv på svenska, inte på spanska

 • aprender att lära sig  Parece que det verkar som no aprendes.
 • descansar att vila sig: Tienes que descansar.

Reflexiv på spanska, inte på svenska

 • despertarse att vakna ("växka sig")
 • dormirse att sova ("somnar sig")

Öva

anpassad efter källa
1. Skriv om dina morgonvanor. Använd gärna Primero först..., después sedan.... y luego efteråt.

 

2. Berätta muntligt om dina morgonvanor för en kompis.

 

3. Hitta på 5 frågor om morgonvanor som du ska ställa till en annan kompis.
    Till exempel:
¿A qué hora te levantas?

Pregunta 1: ________________________________  Repuesta svar: ___________________

Pregunta 2: ________________________________  Repuesta: ______________________

Pregunta 3: ________________________________  Repuesta: ______________________

Pregunta 4: ________________________________  Repuesta: ______________________

Pregunta 5: ________________________________  Repuesta: ______________________
 

4. Skriv om vad din kompis gör på morgonen. Exempel: Mi amigo se levanta a las siete.

 

5. Byt tempus (tidsform)  på texten och skriv i perfekt. Exempel: Mi amigo se ha levantado....

 

6. Skriv egna meningar om morgonvanor med pluralformerna (vi, ni, de) av verben.

Más información

Spanska reflexiva verb 3'

espanol.se