Jump to navigation

SUBSTANTIV

 • är ofta konkreta (går att ”ta pa”): "namn på ting, till exempel boll och ring"
 • de allra flesta ord som finns är substantiv: ord för föremål men också för företeelser, fenomen
 • man kan ofta sätta "en", "ett" eller "flera" framför

De flesta spanska substantiv liknar engelska ord

 • Tusentals spanska ord stavas exakt eller nästan som på engelska. Översätt till svenska:

  • banco
  • bicicleta
  • capital
  • color
  • diferente
  • millón
  • personas
  • plaza
  • sol
  • tacos
  • tapas

De flesta spanska substantiv liknar engelska ord i någon grad, ibland ovanliga engelska ord.
I vissa fall är likheterna extra slående. Fler exempel på spanska substantiv som liknar engelska substantiv:

 • artista, dentista, novelista romanförfattare, optimista, turista
 • actor aktör,   favor,   tutor,   error
 • animal,   capital huvudstad,   hospital sjukhus, metal metall, moral

Substantiv ordnade under rubriker

calendario día dagmes månadestacio årstid
casa hus muebles möblerropa kläder
colegio skola asignatura skolämne
comida mat, måltid comidapostre efterrätt
cultura bailes danserfiestas fester och högtider
lugar plats ciudad stad (ciudades grandes storstäder)transporte
naturaleza naturen animal
persona cuerpo kropp 1  2  familia familj/släktfamoso kändisnombre namn

Öva

Tjej- och kill-ord  med frågor:

 1. Kan man säga ”namn på saker och ting” med ett svenskt ord?
 2. Vilket ord?
 3. Det finns spanska substantiv som är  feminina "tjej-ord". Alla andra substantiv är...
 4. Feminina ord slutar oftast med bokstaven…
 5. Hur säger man: ”bord”?
 6. Hur säger man: ”hus”?
 7. Hur säger man: ”kopp”?
 8. Hur säger man: ”ord”?
 9. Hur säger man: ”fönster”?
 10. Vad har de ovanstående orden gemensamt?
 11. Maskulina "kill-ord" ord slutar oftast med bokstaven…
 12. Hur säger man: ”pengar”?
 13. Hur säger man: ”katt”?
 14. Hur säger man: ”bläckpenna”?
 15. Hur säger man: ”bok”?
 16. Hur säger man: ”present”?
 17. Vad har ovanstående spanska ord (i frågor 12-16) gemensamt?
 18. Skriv de maskulina (kill-) orden på spanska:
 19. Skriv de feminina (tjej-) orden på spanska:

Más información