Jump to navigation

Namn: ______________

Frågor till   Una Historia en Español (Violetta)

 1.  "Una historia en español" betyder...

      Spaniens historia
      En historia från Spanien
      En historia på spanska.

 2.  Capítulo betyder...

     kapitel
     Kevin
     kredd

 3.  ¿Es han eller hon är  uno chico o eller  una chica?

 4.  ¿Cómo se llama la chica?

 5.  ¿De dónde varifrån es?

 6.  ¿Es italiana?

 7.  ¿Dónde vive han eller hon bor?

 8.  ¿Cuántos años år  tiene?

 9.  ¿Tiene un perro?

10.  ¿Tiene un gato? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Cat_tail_ani.gif

11.  ¿Cómo se llama el perro?

12.  ¿De qué color es?

13.  ¿Cuántos años tiene el perro?

14.  Hon tycker om att laga mat

     verdadero (sant)
     falso

15.  Hon tycker om att läsa.

     verdadero
     falso

16.  Hon tycker om köpa.

     verdadero
     falso

17.  ¿Con med  quíen vem  vive Violetta?

 1.  Landet heter España Spanien. Vad heter språket?

 2.  Hur säger man: "Kapitel 2"?

 3.  La chica, ¿Es är hon  Laura?

 4.  ¿Quién vem är  es la chica?

 5.  ¿Es de av, från  Argentina?

 6.  ¿Vive en Argentina?

 7.  ¿Dónde var  vive? (Svara på spanska!)

 8.  ¿Cómo se llama heter hon?

 9.  ¿Tiene 17 años år?

10.  ¿Tiene dos perros?

11.  ¿Cómo se llama el perro?

12.  Hur dags går hon upp?

      8 på kvällen
      8 på morgonen

13.  Vad gör hon sedan?

     tvättar kläderna
      börstar tänderna (Liknande ord på
A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. dentist = tandläkare)

14.  Hur säger man: "Hon kammar håret"?

15.  Hur säger man: "Hon klär på sig"? (Svaret är två ord.)

16.  Vart går hon? (Ledtråd: Hur säger man köket på spanska?)

17.  Vad gör hon där? (desayuna =  hon äter frukost, "frukosterar")

18.  Var äter hon frukost?

19.  ¿Café o eller  té?

20.  Dricker hon café con leche med mjölk?

21.  Dricker hon café con azúcar söcker?
        (sin =  utan)

22.  Tycker hon om röstad bröd?

23.  Äter hon bröd con matequilla smör?

24.  Vilken sorts jugo juice  dricker hon?

25.  Tycker hon om la mermelada marmelad?

26.  Tycker hon om los huevos ägg?

27.  Tycker hon om el tocino bacon?

28.  Tycker hon om las frutas?

29.  Vilken fruta tycker hon bäst om? (Svara på spanska!)

30.  ¿A qué hora se levanta går upp?

31.  ¿Se lava los dientes börstar hon tänderna?

32.  ¿Se peina kammar sig?

33.  ¿Se viste klär på sig?

34.  ¿Desayuna äter hon frukost?

35.  ¿Dónde var  desayuna?

36.  ¿Le gusta el café?

37.  ¿Café o eller  té?

38.  Bebe dricker hon  café con leche mjölk o café sin utan  leche  mjölk?

39.  Bebe café con azúcar söcker o eller  café sin azúcar?

40.  ¿Le gustan las tostadas röstad bröd?

41.  ¿Come äter hon  tostadas con mantequilla smör?

42.  ¿Bebe dricker hon  jugo de naranja apelsinjuice?

43.  ¿Le gusta la mermelada?

44.  ¿Le gustan los huevos ägg?

45.  ¿Le gusta el café o eller  el té?

46.  ¿Le gusta el tocino bacon?

47.  ¿Qué vad  le gusta a Violeta?

48.  ¿Cuál vilket  es su hennes  fruta favorita?