Jump to navigation

Accenter

Accenttecken

3 anledningar att det finns accenttecken ('):

1. Kan betyda att den stavelsen ska betonas

 • Ord som inte följer betoningsregeln har en accentecken (') för att visa var betoningen ska ligga. Exempel: ¡Olé, olé, olé! heja!

2. Kan betyda att det är ett frågeord

 • Till exempel, jämför frågan ¿Cómo te llamas?  Hur mår du?
                  och påståendet  como siempre   (som alltid)
 • Fler frågeord

3. Kan skilja åt två småord som stavas på samma sätt

Även några småord skrivs med accenttecken, men då för att skilja mellan två ord som stavas lika
 • ja,  si om
 • él han,  el (motsvara engelskans the)
 • mig,  mi min
 • du,  tu din
 • está han är/hon är/den är/det är,  esta det här/den här
 • jag vet (från verbet saber),  
  se sig  (exempel: Se llama Lisa Hon heter..., egentligen: Hon kallar sig...)
 • (eller) när den är mellan siffror skrevs ó för att undvika ihopblandning med siffran 0:
  2 ó 3 (2 eller 3)