Jump to navigation

ar

-ar verb är vanligast

 • De flesta verb slutar på -ar och är regelbunda.
 • Reglerna handlar om ändelsen
 • Exempel med hablo att prata:

Person

habl + o = hablo jag prata
habl + as = hablas du pratar
habl + a = habla han/hon pratar

Flertal

habl + amos = hablamos vi pratar
habl + áis = habláis ni pratar
habl + an = hablan dom pratar
 • De flesta verb har samma ändelser som verbet för "att prata"

Exempel

 • Hablo español. Jag pratar spanska.
 • Hablas español. Du pratar spanska.
 • Habla español.  Han/hon pratar spanska.
 • Observera att han pratar, hon pratar (samma för kille och tjej), den pratar (datorn pratar) och det pratar (barnet pratar) alla har samma ändelse: habl +a =habla.

Jämför med A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue.

 • UK flag finns 2 sätt att säga "prata" och 3 sätt att säga "vara":
I talk   I am
you talk   you are
he talks, she talks, it talks   he is, she is, it is
 • Också på finns olika sätt att säga "prata". Det är ordets ände som ändras:
jag pratar     habl + o = hablo
du pratar     habl + as = hablas
han pratar, hon pratar     habl + a = habla

File:GClef.svg

O, As, A, Amos, An [;
       5pers, 2'  ("otra vez" = igen)

O, As, A, Amos, An otra vez
       5pers, 1'

verben böjs

 • hablar att prata
 • trabajar att arbeta:
  trabajo en la clase de matemáticas
 • estudiar att studera:
  estudio en la clase de inglés
 • dibujar att teckna, rita:
  dibujo en la clase de arte
 • escuchar att lyssna:
  escucho en la clase de español
 

Conjugate Those Verbs - Rims 5 pers, 4'
    (1.58" 'monter' no existe)
       ( UK flag conjugation = böjning)
 

ar verb:

 • escuchar att lyssna
 • practicar att öva
 • ayudar att hjälpa
 • trabajar att arbeta

er verb

ir verb

 

Spanish Conjugation Style 5 pers, 4'
( A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. conjugation = böjning)
 
 • estar att befinna sig, att vara
 • hablar att prata
 • cantar att sjunga

 

ConjugationsBack 3'
( A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. conjugation = böjning)
 

Infinitiv = grundform. Alla spanska verb i infinitiv slutar med ar, er eller ir. Exempel: hablar att prata  comer att äta  vivir att bo

 • sacar att ta ut, att ta fram, att få ut
 • hablar att prata
 • nadar att simma
 • lavar att tvätta
 • cuidar att sköta, att vårda, att ta hand om, att uppmärksamma

Exempel

"Click para entrar" Klicka för att gå in

 • Hablo español. Jag pratar spanska.
 • Hablas español. Du pratar spanska.
 • Habla español. Han/hon pratar spanska.
 • Observera att han pratar, hon pratar (samma för kille och tjej), den pratar (datorn pratar) och det pratar (barnet pratar) alla har samma ändelse: habl +a = habla.
 • ¿Qué idiomas språk  hablas?
  Hablo sueco, inglés y un poco de español. Jag pratar... och lite (av) spanska.
 • ¿Se habla francés en México?
   No, no se habla francés en México. Se habla español en México.

 • ¿Se habla sueco en España?

 • ¿Se habla inglés en Francia?

Verbsång

1 nadar att simma • hablar att prata • trabajar att arbeta • escuchar att lyssna • bailar att dansa • cantar att sjunga (rep 0.44 min)
2

med ar verben: sacar att ta ut, att ta fram, att få ut • hablar att prata • nadar att simma • lavar att tvätta • cuidar att sköta, att vårda, att ta hand om, att uppmärksamma

(böjning på engelska heter: conjugation)

Fler vanliga ar verb

amar älska estudiar studera es-= s- preguntar fråga
bailar dansa ganar gå in (för)tjäna, (åter)vinna preparar förebreda (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. prepare)
buscar leta efter på nätet/ IRL hablar prata reservar boka (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. make a reservation)
cantar sjunga invitar inbjuda (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. invite) terminar sluta (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. terminate)
charlar småprata, chatta lavar tvätta tocar ta spela (piano, andra instrument)
comprar köpa llegar komma fram tomar ta (kaffe osv)
continuar fortsätta (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. continue) mirar titta på trabajar arbeta
desear önska (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. desire) necesitar behöva (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. necessary) visitar besöka (visitante besökare)
entrar gå in  (entrada ingång) pagar betala (A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. pay)  
escuchar lyssna pasar tillbringa tid  

 

Öva

Skriv ut och böj

 
buscar continuar hablar estudiar trabajar visitar
yo ______
tú ______
él,ella ______
yo ______
tú ______
él,ella ______
yo ______
tú ______
él,ella ______
yo ______
tú ______
él,ella ______
yo ______
tú ______
él,ella ______
yo ______
tú ______
él,ella ______
nosotros ______

vosotros ______
ellos/ellas ______

nosotros ______

vosotros ______
ellos/ellas ______

nosotros ______

vosotros ______
ellos/ellas ______

nosotros ______

vosotros ______
ellos/ellas ______

nosotros ______

vosotros ______
ellos/ellas ______

nosotros ______

vosotros ______
ellos/ellas ______

continuar      

 yo           ____________________

 tú           ____________________

 él, ella    ____________________
 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
 nosotros     ____________________

 vosotros     ____________________

 ellos, ellas  ____________________


estudiar      
 yo         ____________________

 tú         ____________________

 él, ella  ____________________
 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
 nosotros       ____________________

 vosotros       ____________________

 ellos, ellas    ____________________


buscar  
 yo           ____________________

 tú           ____________________

 él, ella    ____________________
 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
 nosotros     ____________________

 vosotros     ____________________

 ellos, ellas  ____________________
        

visitar               
 yo         ____________________

 tú         ____________________

 él, ella  ____________________
 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
 nosotros       ____________________

 vosotros       ____________________

 ellos, ellas    ____________________

hablar      
 yo             ____________________

 tú             ____________________

 él, ella      ____________________
 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
 nosotros      ____________________

 vosotros      ____________________

 ellos, ellas   ____________________

Complete con el verbo indicado.  Skriv ut och fyll i:

 1. Los alumnos _________________________ al profesor. (lyssna)
 2. Él ____________________________ cuando la profesora _________________________. (prata)
 3. Ella _________________________ su canción favorita. (sjunga)
 4. Nosotras _________________________ al video <<Zorro>>. (titta)
 5. Tú _________________________ todas las noches. (studera)
 6. Usted _________________________ a la escuela a las ocho menos cuarto. (inträda)
 7. ¿Cuáles clases _________________________ ustedes? (ta)
 8. ¿A qué hora _________________________ tú al colegio? (komma fram)
 9. Las muchachas _________________________ bien. (dansa)

Más información

 • Besläktade ord
  • hablar att prata
  • "(es muy) hablador/ habladora" (han/hon är mycket) pratsam
  • hispanohablante spansktalande
  • vital livs-
 • -er verb • -ir  verb • verbos plus

espanol.se