Jump to navigation

c-d

«  a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z  »
 

    cambiar
  caminar
  cantar
  casarse (se casa)
  causar
  celebrar
  cenar
  cerrar (e→ie)
  charlar
  chatear
  chocar att krocka
  coger
  colocar att lägga
  comer
  competir
  comprar
  comprender
  conducir
  conocer
  construir*
  consumir
  contar (o→ue)
  contestar
  continuar*
  controlar att kontrollera
  correr
  crecer att öka
  creer
  cruzar
  dar*
  deber de att bero på
  debutar
  decidir
  decir*
  dejar att lämna
  demostrar
  desaparecer att försvinna
  desayunar
  descansar att vila
  despertarse (e→ie) att vakna
  desear
  detener
  discutir att diskutera
  divorciarse
  doler3 (o→ue)
  ducharse
  durar att hålla