Jump to navigation

-er verb

Person: Exempel med "att äta"

com + o = como jag äter
com + es = comes du äter
com + e = come han/hon äter

Flertal

com + emos = comemos vi äter
com + éis = coméis ni äter
com + en = comen dom äter
 • Obs!
  -er verbändelser skilja sig från -ir verbändelser bara när det gäller vi och ni.
  Exempel:

  Comemos en casa. Vi äter hemma.
  Vivimos cerca. Vi bor nära.

Exempel

Öva

 • Verbet comer
  • (jag, du, han/hon, dom):   1   2
  • (jag, du, han/hon, vi, ni, dom):   3   4
 • Jämför -er och -ir (jag, du, han/hon, dom) (äter, bo): 5

Skriv ut och fyll i rätt form av er -verbet inom parentes

 1. Yo _________________ (comer) en el colegio.
 2. Elena ____________________ (comer) en casa.

Några oregelbundna -er verb

Más información

Tungvrikare

Si yo como como como,
y tu comes como comes, 
¿Cómo comes como como?
Si yo como como como.
Om jag äter som jag äter,
och du äter som du äter.
Hur äter du som jag äter?
När jag äter som jag äter.