Jump to navigation

gerundium

Pågående form

  • motsvarar engelskans ing-form 
  • håller på att...,  sitter och...,  står och...

 

 


+  -ando gäller -ar verb
+  -iendo  gäller -er och
-ir verb

estoy hablando   jag håller på att prata
estás comiendo  jag håller på att äta
está abriendo  jag håller på att öppna (abrir - att öppna)

estamos
estáis
están

  • Exempel:
    ¿De qué estamos hablando?
    - Buena pregunta.