Jump to navigation

Inledningen till kursplanen

< inledning   syfte   innehåll   lyssna o läsa   tala, skriva o samtala   E  C  A  >

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade
möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Kunskaper i flera språk ökar också dina möjligheter att ingå i olika
sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie-
och arbetsliv.