Jump to navigation

-ir verb

Person: Exempel med "att bo"

viv + o = vivo jag bor
viv + es = vives du bor
viv + e = vive han/hon bor

Flertal

viv + imos = vivimos vi bor
viv + ís = vivís ni bor
viv + en = viven dom bor

Exempel

  • Vivo en Estocolmo. Jag bor i Stockholm.

-ir verbändelser skilja sig från -er verbändelser

bara när det gäller vi och ni:

  • Comemos en casa. Vi äter hemma.
  • Vivimos cerca.  Vi bor nära.

Öva

  • verbet vivir (jag, du, han/hon, dom)1   2

Slumpmässig ordning är mer av en utmaning

verben vivir, escribir, abrir

Skriv ut och fyll i rätt form av ir -verbet inom parentes

  1. Yo _________________ (vivir) en Estocolmo pero mis padres _____________ (vivir) en Malmö.
  2. María ____________________ (escribir) una carta a Isabel.
  3. Tú y Carlos __________________ (escribir) muchos artículos.
  4. El supermercado ________________ (abrir) a las ocho.


 

Más información

Oregelbundna -ir verb

irsalirvenir

espanol.se