Jump to navigation

2 sorts ord

" tjejord"            " killord"

bicicleta cykel caimán (ett krokodildjur)
bandera flagga gato
ciudad stad (city) periquito undulat
fiesta fest perro
mariposa fjäril sol
playa strand taco mexikansk maträtt
tortuga sköldpadda  

Det finns inte  tjej-färger och kill-färger, men...

 • Färger med  tjej-form  och  kill-form:
  amarillo/amarilla gul
  blanco/blanca vit
  negro/negra svart
  rojo/roja  röd
 • Färger som finns i bara en form:
  azul blåmarrón brunverde grön

es (han är, hon är)   vive (han bor, hon bor)

 • Ord som  es   och  vive   är samma för killar och tjejer.
 • Alla verb är samma för killar och tjejer.
  (På samma sätt finns det Sweden en-ord och ett-ord men inte en-verb och ett-verb.)

" tjejord"            " killord"

   När ordet slutar med  a  använd  la:
       la chica tjejen   la casa huset
   När ordet slutar med  o  använd  el:
       el chico killen  el gato katten

"killord" som  inte  slutar på -o

el

sol Sun-03-june.gif (24966 bytes)

el

elefante (los elefantes)


el

tango Archivo:Tango au01.JPG

el

caimán en slags krokodil (los caimanes krokodilerna)

el

color färgen (los colores färgerna)

el

francés fransman/fransk (los franceses franskmännen/de franska)

el

inglés engelskman/engelsk (los ingleses engelskmännen/de engelska)

el

alemán tysk (los alemanes tyskarna)

el

nombre namnet (los nombres namnen)

el

profesor lärare (los profesores lärana)

el

CD (los CDs CD:n)

el

monopatínskateboard animationskateboardet  (los monopatines skateboarden)

el

nieve snön

el

habitante invånare (los habitantes invånarna)
 

måndag till fredag: el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes

        el norte norr  

 


el oeste väster
 

 


el este öster

        el sur söder

     

Ord som slutar på -dad och -ion är "tjejord"

    (Detsamma gäller nästan alla ord som slutar på - a)

Ord som slutar på -dad

  la actividad aktiviteten
  la ciudad staden
  la edad åldern
  la intensidad intensiteten
  la universidad universitet

Ord som slutar på -ión

  la canción sången
  la conversación samtalet
  la estación stationen, årstiden
  la habitación rummet
  la información
  la lección lektionen
  la televisión
  la vacación semestern

Tvärtom: el och la "byter ibland plats" (el día, la foto  med flera)

Ord som slutar på -a men som har el som bestämd artikel

el clima klimatet el problema
el día el programa
el idioma el sofá
el mapa el tema

Ord som slutar på -o men som har la som bestämd artikel

la foto (förkortning för la fotografía)
la mano
la moto förkortning för la motocicleta motorcykel)
la radio

Bara el/la skiljer kille från tjej

 • el/la estudiante studenten
 • el/la fashionista mycket modemedveten/moderiktig person
 • el/la dentista tandläkaren
 • el/la futbolista  fotbollsspelare
 • el/la oficinista kontoristen
 • el/la publicista reklam·makaren
 • el/la pianista pianisten
 • el/la taxista taxichaufför

...och andra yrken mm som slutar på -ista

maskulint och  feminint en sammanfattning

Ett spanskt substantiv är antingen  maskulint (killord) eller feminint (tjejord).

Vet man hur slutet av ett ord låter, vet man ofta om ordet är eller :

-o maskulin vanligtvist t.ex. el chico killen   el libro boken
-a feminin nästan alltid la chica tjejen   la casa huset
-dad feminin la ciudad staden   la universidad universitet
-ion feminin la lección lektionen   la televisión

Ord som slutar på andra ljud: Det är bara att lära sig, precis
   som jag, Frank, fick lära sig att det heter  en pojke men  ett barn.

Beskrivningar med adjektiv

När man beskriver:
       –a för tjejer och ”tjejord     chica mexicana mexikansk tjej
       –o för killar och ”killord     chico mexicano mexikansk kille

Orden chica tjej och casa hus är tjejord som slutar på –a.
Beskriver man båda som vackra:
       La chica   bonita vive en la casa bonita
        Den vackra tjejen bor i det vackert huset.

Orden chic (kille)  och  pelo (hår) är killord som slutar på –o.
       Låt oss säga att de är vackra:
       Justin Beiber es un chico bonito  del pelo bonito
                           ...är en stilig kille med snyggt hår.

Beskrivande ord som slutar på -o ändrar man:
      
rojo/roja röd,   pequeño/pequeña liten

Beskrivande ord som slutar på andra bokstäver ändrar man inte:
       marrón brun,   grande stor
       Är samma för "killord" och "tjejord"!


Una lección de gramática:
"El" Problema = ♂
"La" Solución = ♀


espanol.se