Jump to navigation

preteritum

 

 

-ar -verb    
 
 

 
 

-er och  -ir -verb
(samma för båda)
 

 
                        .
ir och  ser   
(samma för båda)
             
estar och  tener
(samma för båda
förutom att man
tar bort
es-
för tener )
jag
du
han/hon
vi
ni
de

-aste

-amos
-asteis
-aron
1
-iste
-ió
-imos
-isteis
-ieron

 

fui
fuiste
fue2
fuimos
fuisteis
fueron
estuve3
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

 

Preteritum är en verbform som berättar att någonting är avslutat.
   Ett verb i preteritum följs ofta av ett/fler ord som beskriver när eller
   var det hände.

  1.  Hablé ayer. Jag pratade igår. (när? igår).
  2.  Comí en casa. Jag åt hemma. (var? hemma).
  3.  El año pasado förra året fue 2010.   (när? år 2010).
  4.  Tuve una novia. Jag hade en flickvän.  File:GClef.svg Tuve una novia

· Díalog med preteritum:

D: De dónde es tu familia?
F: Mi familia es de Nueva York. Un abuelo nac (nacer att födas) en San
   Antonio pero mis otros abuelos y mis padres nacieron en Nueva York.
D: ¿Y tú?
F: Nací en un
hospital en La Gran Manzana.
D: ¿Dónde estudiaste?
F:
Estudíe en Pennsylvania y en Los Ángeles.
D: ¿Y después? 
F: Viví luego sedan  en la capital, Washington. 
D: ¿Luego
moviste (mover att flytta) a Suecia?
F: Sí. Eso es.

Más información:  Båd  preteritum  och  perfekt  är dåtidsformer:  Jämför:
· Preteritum: när du vill betona att något är avslutat, t ex vid en viss tidpunkt:
     Compré una camiseta ayer. Jag köpte en t-tröja igår. (när? igår)

     Colón descubrió América en 1492. Columbus upptäckte... (när? 1492)
     Los indigenas descubieron Colón.  Ursprungsfolken upptäckte Columbus.
· Perfekt: nåt man har gjort. Kan vara nåt som pågick under en längre tid:
    He tenido un novio. Jag har haft en... (he är hjälpverbet, tenido är huvudverbet)
· perfekt och preteritum
· Preteritum: 1(para clase 9, vt)  2