Jump to navigation

Stryk under verben!

Från verb till substantiv

comer att äta → la comida maten

bailar att dansa → el baile

colonizar → el colonizador, la colonia

contar att berätta → el cuento

desubrir att upptäcka → el descubridor

preguntar att fråga → la pregunta

preocupar att förbreda → la preocupación

vivir → la vivienda

Stryk under verben!


    el colonizador       el baile       bailar       vivir

    la colonia       contar       la pregunta       colonizar

    la preocupación       desubrir       el descubridor

    el cuento       preocupar       la vivienda       preguntar

Skriv på spanska

     

att dansa

 

dans

att berätta

 

berättelsen

att upptäcka

 

upptäkten

att fråga

 

frågan

att bo

 

boendet