Jump to navigation

el alfabeto

alfabetet

<  alfabetet   betoningen   bokstaven h   spanska rötter   tungvrickare   uttal  >
 

  a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

 

File:Speaker Icon.svg Lyssna till bokstaverna: 1  2  3  4  5 2'

c

     biblioteca bibliotek
  café kaffe
  cacao kakao
  cámara  kamera
  campañero, -a  kamrat
Las Canarias Kanarieöarna
canela kanel
caramelo karamell
carnaval karneval
católico katolik
China Kina
clase klass
clima klimat
crítico kritisk
patético patetisk

ch

 • ch räknas inte längre som en egen bokstav

h

 • Bokstaven h uttalas aldrig  på spanska
   (förutom att ch uttalas ungefär som i engelskans touch.)
 • Öva på att utelämna  h:et  när du uttalar orden:

  hola
  hablo jag pratar
  hay det finns
  hecho gjort
  helado glass
  hermana syster
  historia
  Honduras (ett land i centralamerika)
  horrible hemsk
  hospital sjukhus
  hotel

Más información

Bokstaven h uttalas ibland på andra språk:

Fil:Flag of Sweden.svg  Stum: hjort, hjälp, hjärta, hjärna, Hjälmaren ... men h uttalas i: här, hej...


Stum: "an hour ago an honest man... men h uttalas i home, hospital...

http://farm3.static.flickr.com/2073/2495718160_e6e7a9dd7c.jpg  Varken  arry,  ilda,  elga,  edvig,  enry
  eller  enke uttalar första bokstaven
  i sina namn på spanska.   ajar du?
  Skulle   arrison Ford, ursäka, Harrison Ford 
  säga så i filmen
Indiana Jones y
  la última cruzada /...det sista korståget?

ll

 • ll uttalas som j eller lj som i vanilj:  ll amas = ljamas   Mallorca
 • ll räknas inte längre som egen bokstav.

Más información

The letters LL & Y 14'

ñ

Accenttecken (till exempel: á och é) ändrar betoningen

 • Accenttecken (till exempel: á och é) ändrar betoningen
 • Ord som inte följer betoningsregeln har en accentecken (') för att visa var betoningen ska ligga. Exempel: ¡Olé, olé, olé! heja!
 • Accentecken används också för andra ändamål

rr

 • rr uttalas som ett rullande, tungspets-r
 • rr räknas inte längre som egen bokstav

Vokalerna och konsonanter

På spanska är vokalerna:   a  e  i  o  u

Alla andra bokstäver är konsonanter.