Jump to navigation

Läxor, prov, betyg, mål

Välj sprak! Spanska till 31 dec 2018 14’

Aktuella läxor / prov

för skolår:   6    7    8   9

 • Fortlöpande bedömning under lektionstid
 • Först i årskurs 7 får elever betyg i spanska     källa: Skolverket

Du får betyg på hur bra du klarar av att:

lyssna    • samtala    • prata    • läsa    • skriva

 • Ordval, grammatik, stavning:
  Att kunna stava rätt är bra, men betydligt viktigare är att kunna välja rätt ord och använda det på ett  grammatiskt riktigt sätt.
 • Fullgoda provsvar visar både att man
  •  förstår vad som man har läst eller hört och 
  • kan använda rätt grammatisk form av orden. 
 • Del av poäng får man om man svarar med rätt ord men i fel grammatisk form.

Öva och uppnå kursens mål!   soccer ball animation

 • Öva på egen hand och med kompisar!
 • Förbättra hela tiden din språkförmåga!
 • Använd ordböcker och hemsidor som denna!
 • Sätt dig in i spansktalandes levnadssätt och kulturer!
 • Utvärderar dina egna insatser här

Självutvärdering

Checklista för bra resultat

Detta gör jag:

__ kommer i tid till lektionen
__ ta med allt som behövs
__ koncentrerar mig på lektionen
__ är tyst
__ ligger i fas
__ antecknar det som står på tavlan
__ gör läxorna
__ redovisar arbeten muntligt och skriftligt
__ är aktiv på lektionerna
__ räcker upp handen ofta
__ svarar på många frågor
__ jobbar självständigt
__ tränar hemma
__ förbereder mig inför diagnos och prov
__ får bra resultat på proven

I'm a Language Learner

Hur bra tycker du att du är på att...

lyssna på din lärare?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

lyssna på dina kompisar?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

läsa tyst?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

läsa högt?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

förstår skönlitteratur?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

förstår textbokens texter (och andra faktatexter)?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

skriva egna berättelser (om ditt hem, din hemstad, ditt PRAO-plats mm)?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

delta i samtal och diskussioner?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

förstår innehållet i filmer och teater?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

skriva faktatexter?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

skrivregler (stavning, grammatik)?
mycket bra     bra     ganska bra     inte så bra

Hur långt tycker du att du har kommit?

Vid kursens slutet får du betyg efter hur långt du kommit mot nationella mål. Här är alla mål, kortfattat. Hur långt tycker du att du har kommit? Skriv ett betygsförslag (A, B, C, D, E, F) bredvid varje.
 • förstå tal
 • samtala
 • berätta, beskriva, uttrycka en uppfattning
 • läsa
 • skriva
 • realia (om Storbritannien och USA)
 • kunna reflektera över ditt sätt att lära dig engelska
 • använda ordlistor och ordböcker mm
 • planera och genomföra uppgifter

Mer information

 • Språkstudier räknas numera i steg.
 • Betyg "till exempel i årskurs 7, ska inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen har behandlat...."
 • "Betyg sätts från och med årskurs 7" (källa) "i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9." - Skolverket
 • Kursplanen
 • Testa dig själv

espanol.se