Jump to navigation

Verb - 6 former

Det är inte klokt vad många sätt det finns att böja verb på.
    Men man kommer ganska långt med:

Grundformen
· kallas också infinitivformen
· man kan sätta att framför: att prata, att äta, att bo
· slutar på
 
-ar, -er eller -ir

Person
· Singular (en person): jag pratar, du pratar, han pratar
· Plural (två eller fler): vi pratar, ni pratar, dom pratar

Stam och ändelse
· Verb förändras (böjs) genom förutsägbara regler: 
  Ändelsen förändras. Stämmen (som 
habl-  com-  viv-)  förblir sig lik.
  Undantag:
 ser  tener   estar  hacer   e→ie   u→ue   o→ue

Tempus (tid):  < tid   -  nutid   -  framtid >